Мэдээ, мэдээлэл

НТВ ТЕЛЕВИЗЭЭР СОНГУУЛИЙН СУРТАЛЧИЛГАА НЭВТРҮҮЛСЭН ТАЙЛАН

НТВ ТЕЛЕВИЗЭЭР СОНГУУЛИЙН СУРТАЛЧИЛГАА НЭВТРҮҮЛСЭН ТАЙЛАН

Хуульд заасан чиг үүргээ хэрэгжүүлсэн байдал

Нийт өдөр

 

 

1

 

 

Сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлсэн хугацаа, тоо

 

Нийт: 21 өдөр,

Цаг: 880 мин

  • МАН, АН,ЭОНН нам (3),
  • “Зөв хүн электорат эвсэл” болон тус намаас нэр дэвшигч Д.ТҮМЭН-ӨЛЗИЙ
  •  “Та бидний эвсэл” болон тус намаас нэр дэвшигч Б.ДЭЛГЭРМАА эвсэл (2),
  • Д.ДОРЖПҮРЭВ
  • С.ДАВААСҮРЭН бие даагч (2)

 

 

 

2

Гэрээ байгуулж ажилласан нам, эвсэл, бие даагч

 

 

 

Гэрээ байгуулж ажилласан нийт тоо: 7 (нам, эвсэл, бие даагч)

  • МАН, АН, ЭОНН (3 нам)
  • “Зөв хүн электорат эвсэл”, “Та бидний эвсэл”  (2 эвсэл),
  • Д.ДОРЖПҮРЭВ, С.ДАВААСҮРЭН (2 бие даагч)

 

 

 

3

Мэдээллийн хөтөлбөрөөр нам, эвсэл, нэр дэвшигчдий талаарх мэдээ, сурвалжлага  нэвтрүүлсэн:

 

2 нам,3 эвсэл, 6 бие даагч, 26 нэр дэвшигчдийн мэдээ,сурвалжилгыг бэлтгэн хүргэсэн.

 

 

4

 

Сонгогчдын боловсролд зориулсан нэвтрүүлэг бэлтгэж нэвтрүүлсэн тухай

Нийт: 468 минутын сонгогчдын боловсролд зориулсан нэвтрүүлгийг эфирт цацсан бөгөөд “Глоб интернэшнл, “Сонгогчдын боловсрол төв”-үүдээс эх сурвалжийг авсан болно.

 

 

5

 

Мэтгэлцээний нэвтрүүлэг нэвтрүүлсэн тухай

Нийт: 3 удаа мэтгэлцээн зохион байгуулав.

Оролцсон нам, эвсэл, бие даагчдын төлөөллийн тоо:

2 нам,2 эвсэл,4 бие даагч

Мэтгэлцээний сэдэв:

2020.06.03 Эмэгтэйчүүдийн тэгш боломж

2020.06.10 Мэргэшсэн төрийн алба

2020.06.18 Мөрийн хөтөлбөр



Бүх мэдээлэл харах