Мэдээ, мэдээлэл

НТВ ТЕЛЕВИЗЭЭР СОНГУУЛИЙН СУРТАЛЧИЛГАА НЭВТРҮҮЛСЭН ТАЙЛАН /2020.10.14/

НТВ ТЕЛЕВИЗЭЭР СОНГУУЛИЙН СУРТАЛЧИЛГАА НЭВТРҮҮЛСЭН ТАЙЛАН /2020.10.14/

Хуульд заасан чиг үүргээ хэрэгжүүлсэн байдал

Нийт өдөр

 

 

1

 

 

Сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлсэн хугацаа, тоо

 

Нийт: 14 өдөр,

Цаг: 418 мин

  • МАН (205 мин)
  • АН (204 мин)
  • ХҮН (9 мин)

 

 

2

Гэрээ байгуулж ажилласан нам, эвсэл, бие даагч

 

Гэрээ байгуулж ажилласан нийт тоо: 3 (нам, эвсэл, бие даагч)

  • МАН, АН, ХҮН (3нам)

 

 

 

3

Мэдээллийн хөтөлбөрөөр нам, эвсэл, нэр дэвшигчдий талаарх мэдээ, сурвалжлага  нэвтрүүлсэн:

 

 

2 нам, 2 нэр дэвшигчийн мэдээ,сурвалжилгыг бэлтгэн хүргэсэн.

 

 

4

 

Сонгогчдын боловсролд зориулсан нэвтрүүлэг бэлтгэж нэвтрүүлсэн тухай

Нийт: 390 минутын сонгогчдын боловсролд зориулсан нэвтрүүлгийг эфирт цацсан бөгөөд “Глоб интернэшнл, “Сонгогчдын боловсрол төв”-үүдээс эх сурвалжийг авсан болно.

 

 

5

 

Мэтгэлцээний нэвтрүүлэг нэвтрүүлсэн тухай

 

Мэтгэлцээн явуулаагүйБүх мэдээлэл харах