Мэдээ, мэдээлэл

НТВ ТЕЛЕВИЗЭЭР СОНГУУЛИЙН СУРТАЛЧИЛГАА НЭВТРҮҮЛСЭН ТАЙЛАН

НТВ ТЕЛЕВИЗЭЭР СОНГУУЛИЙН СУРТАЛЧИЛГАА НЭВТРҮҮЛСЭН ТАЙЛАН

Хуульд заасан чиг үүргээ хэрэгжүүлсэн байдал

Нийт өдөр

 

 

1

 

 

Сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлсэн хугацаа, тоо

 

Нийт: 20 өдөр,

Цаг:  386 мин

  • МАН
  • АН
  • Хүн нам (3),

 

 

2

Гэрээ байгуулж ажилласан нам, эвсэл, бие даагч

 

Гэрээ байгуулж ажилласан нийт тоо:3 (нам)

  • МАН, АН, ХҮН

 

 

3

Мэдээллийн хөтөлбөрөөр нам, эвсэл, нэр дэвшигчдий талаарх мэдээ, сурвалжлага  нэвтрүүлсэн:

 

Нийт: 4 өдөр,

  • ХҮН-4 мэдээ /нийт 10 минут/

 

 

4

 

Сонгогчдын боловсролд зориулсан нэвтрүүлэг бэлтгэж нэвтрүүлсэн тухай

Нийт: 174 минутын сонгогчдын боловсролд зориулсан нэвтрүүлгийг эфирт цацсан бөгөөд “Глоб интернэшнл, “Сонгогчдын боловсрол төв”, “Сонгуулийн ерөнхий хороо” гэсэн эх сурвалжаас авч гаргасан.

 

 

5

 

Мэтгэлцээний нэвтрүүлэг нэвтрүүлсэн тухай

 

Яваагүй

 

 Бүх мэдээлэл харах