Мэдээ, мэдээлэл

Сонгуулийн сурталчилгааны нэвтрүүлэг нэвтрүүлсэн тайлан.

Сонгуулийн сурталчилгааны нэвтрүүлэг нэвтрүүлсэн тайлан.

Сонгуулийн сурталчилгааны нэвтрүүлэг нэвтрүүлсэн тайлан.

NTV телевиз нийт 36 удаагийн 08 цаг 50 минут 28 секунд урттай сонгуулийн сурталчилгааны нэвтрүүлэг нэвтрүүлсэн. Үүнээс

АН 17 өдөр 04 цаг 13 минут 08 секунд

МАН 17 өдөр 04 цаг 10 минут 15 секунд

ХҮН нам 2 өдөр 27 минут 05 секунд

Тус тус нэвтрүүлсэн байна.

 

Орон нутаг телевиз нийт 17 удаагийн 04 цаг 13 минут 16 секунд сонгуулийн сурталчилгааны нэвтрүүлэг нэвтрүүлсэн. Бүгд АН – ийн нэвтрүүлэг нэвтрүүлсэн байна.Бүх мэдээлэл харах