Телевизийн хөтөлбөр

2020-04-09

Пүрэв гараг

6:00 “Гайхамшигт аялал” баримтат кино 4
6:50 Япон амьдралын хэв маяг
7:10 "Юүхүү ба түүний найзууд" хүүхэлдэйн кино 1.17,18-р анги
8:00 Мэдээ
9:00 "Юунагийн гудамж" ОАК 40-р анги
10:00 СӨБ-ын теле хичээл:"Хөгжим" бага, дунд бүлэг
10:10 СӨБ-ын теле хичээл:"Математикийн энгийн төсөөлөл" ахлах, бэлтгэл бүлэг
10:25 Теле хичээл: Эрүүл мэнд /9/
10:45 "Нар, сар, од" хүүхдийн нэвтрүүлэг /15,16/
11:05 "Амьдралын ээдрээ" УСК 6-р анги
12:15 "Нууцлаг эзэн" шоу 10
13:05 "Пукка" хүүхэлдэйн кино 31,32-р анги
14:00 Мэдээ
14:25 "Ча Даллэ эзэгтэйн хайр" ОАК 87-р анги
15:05 Торгоны зам: Хятадын шинэ жил 3
15:50 Теле хичээл: Элсэлтийн ерөнхий шалгалт
16:30 СӨБ-ын теле хичээл:"Хөгжим" бага, дунд бүлэг
16:40 СӨБ-ын теле хичээл:"Математикийн энгийн төсөөлөл" ахлах, бэлтгэл бүлэг
16:50 "Юунагийн гудамж" ОАК 41-р анги
18:00 "Юүхүү ба түүний найзууд" хүүхэлдэйн кино 1.19,20-р анги
19:00 Мэдээ
20:15 "Нууцлаг эзэн" шоу 11
21:20 "Ча Даллэ эзэгтэйн хайр" ОАК 88-р анги
22:20 "Амьдралын ээдрээ" УСК 7-р анги
23:35 "Хөх толбот хүмүүс" МУСК
1:20 Торгоны зам: Тосгоны амьдрал 7
2:00 Мэдээ
3:05 "Юунагийн гудамж" ОАК 41-р анги
4:05 Эфир төгсөв