Телевизийн хөтөлбөр

2020-07-05

Ням гараг

06:00 "Бидний нандин үе" ОАК 38,39-р анги
07:35 "Үүр цайхын өмнө" ОАК 1-3 ангиуд
10:00 "Эхнэрийн заавраар" шоу
11:15 Япон амьдралын хэв маяг
11:40 "Урт өдрийн хайр" УСК
13:10 "Venera VIP clinic" нэвтрүүлэг
13:15 "Загварын ертөнц" ОАК 18-20 ангиуд
16:30 "Бяцхан мастерууд" шоу
18:00 "Эхнэрийн заавраар" шоу
19:30 "Мөнхийн хөдөлгүүр" ХУИС -ийн 40 жилийн ойн нэвтрүүлэг
19:55 "Ангийн улирал" УСК
22:45 "Хамгийн сайхан нь" МУСК
00:45 "Ах дүү гурав" МУСК
02:15 “Гайхамшигт аялал” баримтат кино 15
03:00 Эфир төгсөв